Croatia: Political Communist Crimes Murder Hundreds Of Thousands Croatian Independence Faithful Innocents – “The Bleiburg” Massacres – Lest We Forget!

Photos: Screenshots of historical footage
Click on photo to enlarge

As WWII ended 200,000 Croatian disarmed soldiers and 500,000 civilians (men, women, children) left Croatia seeking refuge from the West only to be sent back from the Bleiburg field in Austria by the British, who held command over that part of Europe, to communist Yugoslavia headed by one of the top ten mass murderers of the 20th century / Josip Broz Tito. They were sent to certain death. What followed were mass murders of these and other Croats who rejected communism, who rejected Yugoslavia, who wanted an independent Croatia. Almost 1,000 mass graves of victims of communist Yugoslavia crimes have been unearthed since 1990 in Croatia, that is, since Croatia embarked on its battle to secede from communist Yugoslavia and finally succeeded in 1995/1998. Almost 600 mass graves in Slovenia… Communist regime of former Yugoslavia and its operatives to this day evade justice. Its multitudes of victims, cruelly murdered, thrown alive or dead into pits, mountains of skulls and bones still remain in those pits. A new mass grave is discovered every few weeks. Victims of communist crimes still have no justice, the justice that is inherent to humanity and its tireless pursuits to achieve and retain the privilege of being called human.

Lest Not Forget!

Ina Vukic

Comments

 1. segvich says:

  Croatian people MUST get actively involved in all of OUR elections and all politics. God is TRUTH. He gave us freedom. Politicians, through lies, can and often do, destroy our freedoms, and oppress us with their ‘religion’ of atheism and communism.
  This life is fleeting. We must use the freedoms such as speech and COMMUNICATION, and use that VOICE to stand tall for TRUTH Himself, amen.

 2. Croatia: Political Communist Crimes Murder Hundreds Of Thousands Croatian Independence Faithful Innocents – “The Bleiburg” Massacres – Lest We Forget!
  2h ago
  communist crimesCroatiaCroatian independence victimsmass gravesPost World War II Croatia

  Photos: Screenshots of historical footage
  Click on photo to enlarge

  As WWII ended 200,000 Croatian disarmed soldiers and 500,000 civilians (men, women, children) left Croatia seeking refuge from the West only to be sent back from the Bleiburg field in Austria by the British, who held command over that part of Europe, to communist Yugoslavia headed by one of the top ten mass murderers of the 20th century / Josip Broz Tito. They were sent to certain death. What followed were mass murders of these and other Croats who rejected communism, who rejected Yugoslavia, who wanted an independent Croatia. Almost 1,000 mass graves of victims of communist Yugoslavia crimes have been unearthed since 1990 in Croatia, that is, since Croatia embarked on its battle to secede from communist Yugoslavia and finally succeeded in 1995/1998. Almost 600 mass graves in Slovenia… Communist regime of former Yugoslavia and its operatives to this day evade justice. Its multitudes of victims, cruelly murdered, thrown alive or dead into pits, mountains of skulls and bones still remain in those pits. A new mass grave is discovered every few weeks. Victims of communist crimes still have no justice, the justice that is inherent to humanity and its tireless pursuits to achieve and retain the privilege of being called human.

  Lest Not Forget!

  Ina Vukic

  Share
  24Likes
  MORE IN CROATIA, THE WAR, AND THE FUTURE
  Battles For Victims Of Communist Crimes And Croatia’s Homeland War
  When politicians in positions of relative or specific power in Croatia, especially those beating the drum of integration between Croatia and its diaspora, visit…
  Croatia: Glorification of Communist Crimes as anti-Fascist Achievement
  Even if, after thoroughly studying the victims of the Holocaust (some 11 million, 6 million of which were Jews) and the victims of WWII and post-WWII communist…
  Follow conversation
  2 COMMENTS
  samo lucija
  samo lucija
  3m ago
  Your comment is awaiting moderation.

  MOLITVA PREDANJA I ZAŠTITE
  1h ago

  Gospodine Isuse Kriste, hvala ti jer me voliš, hvala ti jer si umro za mene na križu. Jer si me svojom smrću i uskrsnućem otkupio i oslobodio. Iskaži mi svoju milost, oprosti mi sve moje grijehe. Ja ti se u cjelosti izučujem. Izručujem ti svoje srce, um, dušu i moj duh, moju volju, čitavoga sebe, cijelo tijelo i čitavog moje biće. Ja sam potpuno tvoj i dajem ti dopuštenje da učiniš u meni što hoćeš.
  2020-03-21_083425

  Pozivam te da dođeš u moj život i budeš Gospodar i Kralj i Spasitelj i Iscjelitelj moga života. Odričem se sotone i njegovih ispraznih djela i njegovih ispraznih obećanja. Prekrij me Gospodine Isuse svojom Predragocjenom krvi od vrha moje glave da dna nožnih prstiju, i zaštiti od napada i zamki i taktike zla. Pošalji Duha Svetoga da me ojačati i osnaži, da me vodi i pomogne mi postati više poput Isusa u svakom pogledu.
  Dođi Duše Sveti i izlij na mene svoje darove i plodove tako da moj život bude na što veću slavu Presvetog Trojstva.
  Marijo, Majko moga Spasitelja, majko Božja, moli za mene kroz sve dane života moga. Neka plašt tvoje ljubavi i zaštite bude uvijek nada mnom. Također molim sve anđele nebeske, anđele zaštitinike i čuvare, anđele vlasti i gospodstava, anđele ozdravljenja i čudesa, anđele ljubavi i mira i radosti, svete arkanđele Mihaela, Gabriela, i Raphaela i sve legije Božjih anđela na nebu , neka me okruže i budu mi na pomoć u sve dane moga života. Sve to molim u presveto i moćno ime Isusovo. Amen
  FRA PETAR GALIĆ
  Share
  1Like
  MORE IN ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI
  Molitva uskrslom Kristu Kralju
  Gospodine Isuse Kriste uskrsnuli! Kralju, Pobjedniče, Bože moj! Ti si tu, preda mnom. Vjerujem u to. I klanjam ti se. Jer ja sam tvoj učenik. Ti si me izabrao…
  Sedam pokorničkih psalama koje možete moliti tijekom korizme
  Pokornički psalmi mogu nam poslužiti za svakodnevno razmišljanje tijekom korizme kada čovjek na osobit način ispituje svoju savjest i odlučuje se kloniti…
  Follow conversation
  1 COMMENT
  samo lucija
  samo lucija
  just now
  svedski brevijar SV MATEODAN MATIJADAN SV MATTIAS SVEDSKIDAN APOSTOL.

  Sext
  Den 14 maj 2020, torsdag
  Mattias apostel

  (eller – Psalterium 2015)
  (eller – med tillägspsalmer)
  (eller – black-white)
  – på norska
  Gud, kom till min räddning.
  Herre, skynda till min hjälp.
  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

  Hymn

  Se, detta är Guds sanna dag:
  den flödar av gudomlig glans,
  den dag då världen från sin skuld
  med heligt blod blev tvagen ren.

  Förlorade den skänker mod
  och blinda syn för vandringen.
  Vem får ej tröst, då rövaren
  blir löst och förd till paradis?

  Hans tro och bön i dödens stund
  gav honom korsets segerlön,
  rärtfärdiggjord han visar väg
  till himmelrikets härlighet.

  Guds änglar ser förundrade
  hur straffet drabbar skuldlös kropp,
  men skulden byts till salighet
  hos den som håller Herren fast.

  O Kristi kropps mysterium,
  som läker världens djupa sår,
  tar alla synder nådigt bort
  och renar köttet från dess fall!

  Vad kan väl mätas med den dag
  då nåden vinns åt syndare,
  då kärlek driver fruktan ut
  och döden föder liv på nytt?

  Ditt folk i påskens glädjetid
  bekänner dig, o Segrare,
  med Fadern och med Hjälparen
  en enda Gud i evighet. Amen.

  Ant. 1 Gå ut och förkunna evangeliet om riket. Ge som gåva vad ni har fått som gåva.

  Psalm 119:III (17-24)

  Gör väl mot din tjänare, låt mig få leva, *
  då vill jag hålla ditt ord.
  Öppna mina ögon, *
  så att jag kan skåda undren i din lag.

  Jag är en främling på jorden, *
  dölj inte dina bud.
  Min själ förtäres *
  av ständig längtan efter dina lagar.

  Du straffar de fräcka, de förbannade, *
  dem som far vilse från dina bud.
  Ta bort ifrån mig smälek och förakt, *
  ty jag lyder dina vittnesbörd.

  Furstar lägger råd mot mig, *
  men din tjänare begrundar dina stadgar,
  ja, dina vittnesbörd är min lust, *
  de ger mig råd.

  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  Ant. 1 Gå ut och förkunna evangeliet om riket. Ge som gåva vad ni har fått som gåva.

  Ant. 2 Jag är med er alla dagar till tidens slut.

  Psalm 25
  Bön om förlåtelse och hjälp
  Hoppet sviker oss inte (Rom 5:5)

  I

  Till dig, Herre, lyfter jag min själ, *
  min Gud, på dig förtröstar jag.
  Låt mig inte komma på skam, *
  låt inte mina fiender få jubla.

  Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig, *
  på skam kommer de som handlar trolöst.
  Herre, kungör mig dina vägar, *
  lär mig dina stigar.

  Led mig i din sanning, och lär mig, +
  tv du är min frälsnings Gud, *
  jag hoppas alltid på dig.
  Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, *
  ty de är av evighet.

  Tänk inte på mina överträdelser, *
  och på min ungdoms synder.
  Herre, tänk på mig i din nåd, *
  för din godhets skull.

  Herren är god och rättfärdig, *
  därför undervisar han syndare om vägen.
  Han leder de ödmjuka rätt, *
  de ödmjuka lär han sin väg.

  Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet *
  för dem som håller hans förbund och vittnesbörd.
  Herre, för ditt namns skull, *
  förlåt min missgärning, ty den är stor.

  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  Ant. 2 Jag är med er alla dagar till tidens slut.

  Ant. 3 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.

  II

  Finns det en man som fruktar Herren, *
  då undervisar han honom om den väg han bör välja.
  Han själv skall leva i lycka, *
  och hans efterkommande skall äga landet.

  De som fruktar Herren blir hans förtrogna, *
  han inviger dem i sitt förbund.
  Mina ögon ser alltid till Herren, *
  ty han drar mina fötter ur nätet.

  Vänd dig till mig och var mig nådig, *
  ty jag är ensam och i nöd.
  Mitt hjärtas ångest är stor, *
  för mig ut ur mitt trångmål.

  Se till min vedermöda och mitt lidande, *
  och förlåt mig alla mina synder.
  Tänk på att mina fiender är så många *
  och hatar mig med orätt.

  Bevara mitt liv och rädda mig, +
  låt mig inte komma på skam, *
  ty jag tar min tillflykt till dig.
  Låt ostrafflighet och redlighet bevara mig, +
  ty jag hoppas på dig. *
  Befria Israel, o Gud, ur all dess nöd.

  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  Ant. 3 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.

  Kort läsning
  Apg 5:12a, 14

  Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren.

  De höll hans vittnesbörd
  och den lag som han gav dem.

  Slutbön

  Evige Gud, du som upptog den helige Mattias i apostlarnas kollegium, låt din kärlek komma oss till del i överflöd, så att vi räknas till dina utvalda. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

  Låt oss prisa Herren.
  Gud, vi tackar dig.

 3. Molitva svetom Matiji apostolu za pomoć u financijskim nevoljama
  3h ago

  Presveta Djevice Marijo, molim Te,zamoli Svog Božanskog Sina, Gospodina Našega, Isusa Krista, da dopusti svetom Matiji, apostolu, da nam pomogne u našim financijskim nevoljama i da nam usliša ovu našu molbu:

  “Dragi Sveti Matija, apostole Isusa Krista, usrdno te molimo, pomozi nam u našim nevoljama, pomozi nam podmiriti sve naše obaveze, platiti dugove i podmiriti sve naše svakodnevne potrebe.
  Mi znamo da nismo gospodari dobara koja nam je Bog dao i povjerio na upravljanje, nego samo upravitelji tih dobara, ali te usrdno molimo,da nam pomogneš sačuvati sve što posjedujemo, tako da nam to ne unište zli pakleni duhovi u svojem bijesnom jurišu i u svojem napadu. To te molimo po Gospodinu Našem,Isusu Kristu.
  Amen.
  “Hvala ti Sveti Mateju! Na tu nakanu prikazujemo ti: 1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo i 1 Slava Ocu…”
  MORE IN ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI
  Devetnica svetoj Riti – svetici nemogućegaSveta Rita slavi se 22. svibnja. Na čelu je zadobila ranu koja ju je podsjećala na Isusovu trnovu krunu. Narod ju je odmah nakon smrti počeo štovati kao…
  Krunica Krvi KristovojKrunica Predragocjene Krvi Kristove se moli na posebnoj krunici koja ima 33 zrnca. Ovaj broj predstavlja broj Isusovih godina. Krunica Predragocjene Krvi…

Leave a Reply

Disclaimer, Terms and Conditions:

All content on “Croatia, the War, and the Future” blog is for informational purposes only. “Croatia, the War, and the Future” blog is not responsible for and expressly disclaims all liability for the interpretations and subsequent reactions of visitors or commenters either to this site or its associate Twitter account, @IVukic or its Facebook account. Comments on this website are the sole responsibility of their writers and the writer will take full responsibility, liability, and blame for any libel or litigation that results from something written in or as a direct result of something written in a comment. The nature of information provided on this website may be transitional and, therefore, accuracy, completeness, veracity, honesty, exactitude, factuality and politeness of comments are not guaranteed. This blog may contain hypertext links to other websites or webpages. “Croatia, the War, and the Future” does not control or guarantee the accuracy, relevance, timeliness or completeness of information on any other website or webpage. We do not endorse or accept any responsibility for any views expressed or products or services offered on outside sites, or the organisations sponsoring those sites, or the safety of linking to those sites. Comment Policy: Everyone is welcome and encouraged to voice their opinion regardless of identity, politics, ideology, religion or agreement with the subject in posts or other commentators. Personal or other criticism is acceptable as long as it is justified by facts, arguments or discussions of key issues. Comments that include profanity, offensive language and insults will be moderated.
%d bloggers like this: